czwartek, 9 marca 2017

Dzień Modlitw za FSE

Drodzy Rodzice,
Już 25 marca, jak co roku, ma miejsce Dzień Modlitw za FSE. Tym razem pielgrzymujemy, wraz z całym Śląskim Środowiskiem Skautów do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Rudach Raciborskich.
Gromady Wilczków zaczynają trasę w Zwonowicach spod kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w - https://goo.gl/maps/bAZhsJ2KhC72
Wychodzimy stamtąd o godzinie 10.15, ale zapraszam wcześniej, już na godzinę 10.00 z uwagi na konieczność przerzucenia części samochodów pod bazylikę w Rudach.
Na samą pielgrzymkę zapraszamy wszystkich - harcerzy, harcerki, rodziny bliższe i dalsze, znajomych. Jest to nasze święto, niech więc jak najwięcej osób się z nami raduje.
Na miejscu będzie miała miejsce Msza Święta, z zawierzeniem naszego środowiska Maryi, obiad, czas na rozmowy oraz konferencja Namiestnika Harcerzy Michała Kuczaja (pt. "Przygoda harcerska, jako ważny element wychowania następnego pokolenia"). Całość zakończymy apelem ok. 16.30.


Koszta:
-5zł/os - obiad dla chętnych --> Płacimy na miejscu, ale wcześniej trzeba zadeklarować chęć w formularzu. Zastępy harcerzy i harcerek gotują na ogniu, więc nie trzeba ich wliczać.
-3zł/os - koszta organizacyjne --> Dzieci poniżej 7 lat nie wliczamy w to. Płacimy przelewem na konto: Maciej Kucharczak; ul. Kordeckiego 58, 44-280 Rydułtowy; Nr konta: 89 1020 2472 0000 6102 0458 9174; PKO BP Rybnik. W tytule proszę podać nazwisko i ilość osób za które jest wpłacana opłata.


Zapisy:
Ponieważ obecnie nasze środowisko już bardzo duże, musimy wiedzieć mniej więcej ile osób z nami pójdzie. Dlatego trzeba się zapisać poprzez formularz - https://goo.gl/forms/NxKKycL9FPRW48iE.
Zapisujemy się rodzinami (a nie tak, że każda osoba z osobna).
Termin zapisów jest do 17 marca, ale zachęcam by tego dokonać w miarę możliwości szybko.W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić pod mój numer: 668 756 906


Pozdrawiam
drużynowy
Maciej Kucharczak

środa, 1 marca 2017

Bóg, Honor, Ojczyzna - Żołnierze WyklęciŻołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Walcząc z siłami nowego agresora, musieli zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Z kolei osoby działające w antykomunistycznych organizacjach i oddziałach zbrojnych, które znalazły się w kartotekach aparatu bezpieczeństwa, określono mianem „wrogów ludu”. Mobilizacja i walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej teren całej Polski, w tym także utracone na rzecz Związku Sowieckiego Kresy Wschodnie II RP.

Uczestników ruchu partyzanckiego określa się też jako „żołnierzy drugiej konspiracji” lub „Żołnierzy Niezłomnych”. Sformułowanie „Żołnierze Wyklęci” powstało w 1993 roku – po raz pierwszy użyto go w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.”, zorganizowanej przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim. Jego autorem był Leszek Żebrowski.

Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy. Większość akcji oddziałów podziemia antykomunistycznego było wymierzonych w oddziały zbrojne UB, KBW czy MO. Podziemie niepodległościowe aktywnie działało też na Kresach Wschodnich, szczególnie na ziemi grodzieńskiej, nowogródzkiej i wileńskiej. Ostatnim członkiem ruchu oporu był Józef Franczak ps. „Lalek”, który zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) osiemnaście lat po wojnie – 21 października 1963 roku. Żołnierzy Wyklętych dotknęły ogromne prześladowania. W walkach podziemia z władzą zginęło około 9 tys. konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub zmarło w więzieniach. Wciąż są to szacunki. Wysiłek zbrojny i martyrologia drugiej konspiracji nadal wymagają badań.

Fenomen powojennej konspiracji niepodległościowej polega m.in. na tym, że była ona – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. Żołnierze Wyklęci dzięki swojej działalności przyczynili się do opóźnienia kolejnych etapów utrwalania systemu komunistycznego, pozostając dla wielu środowisk wzorem postawy obywatelskiej.                                                                                                                                                   (zaczerpnięto: strona http Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)