Drzewo Mocy

Gromadę dzielimy na dwie drużyny.
Celem jest dotknięcie drzewa przeciwnej drużyny.

Zasady są proste.
Kto później dotknie drzewa ten posiada w sobie więcej mocy. Może, więc pozbyć się
z gry osoby (dotykając jej), która dotknęła drzewa wcześniej.

np. Zawodnik A dotyka drzewo. Zawodnik B, który dotknął drzewo o może wyeliminować zawodnika A dotykając go.
Osoba wyeliminowana z gry trafia do obszaru znajdującego się kilka metrów obok bazy w przeciwnej. Pokonanych zawodników z własnej drużyny można odbić wchodząc do takiego obszaru i dotykając tej osoby.

Jednakże:
· uwalniając może uwalniać maksymalnie 2 osoby
· uwalniany bezpiecznie wraca do bazy - musi to uczynić zaraz po uwolnieniu

* Istnieje technika zwana "łańcuchem", która polega na utworzeniu łańcucha z
zawodników, z których pierwszy dotyka drzewa, a ostatni jest na wylocie splotu rąk,
gotowy do wybiegnięcia z bazy i dotknięcia drzewa przeciwnika. Ma tyle samo
"mocy" jakby trzymał się samego drzewa.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza