Zasady przyjęcia do Gromady, deklaracje i składki 2018/2019

Aktualnie do Gromady przyjmujemy chłopców z roczników 2007-2009.
Ewentualne
 odstępstwa od tej zasady rozpatrujemy indywidualnie.

Wilczek może uczestniczyć w zajęciach gdy jest członkiem Stowarzyszenia - t.j. gdy ma opłaconą składkę - wtedy też może pozostawać pod naszą opieką i posiada ubezpieczenie.


Składkę na bieżący rok opłacamy do 30 listopada 2018 r. 
Kwota składki wynosi 85 zł.
W przypadku rodzin wielodzietnych, których więcej niż jedno dziecko uczestniczy w  zajęciach organizowanych przez nasze Stowarzyszenie dopuszcza się składkę w wymiarze 45 zł za drugie dziecko, 25 zł za trzecie, 0 zł za kolejne.

Oto niezbędne dane do załatwienia tej sprawy:
konto:
62 1090 2590 0000 0001 2311 9817

adresat:
STOWARZYSZENIE HARCERSTWA KATOLICKIEGO ZAWISZA 
1 HUFIEC ŚLĄSKI
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 14

Tytuł wpłaty:
 Imię Nazwisko(wilczka)_2019_1.GPa


Uwaga:
Rodzice nowych chłopców jeśli zdecydują się na stały udział w zajęciach (zwykle po kilku zbiórkach)  – zobowiązani są do złożenia deklaracji przynależności do 1 Gromady Pawłowickiej SHK Zawisza FSE. 

Druk deklaracji będę przesyłał każdorazowo drogą e-mailową.

akela
Tomek Łomozik
kontakt: kolhoz@interia.pl
tel.: 502 603 932Brak komentarzy:

Prześlij komentarz